Podstawy inwestowania w obligacje – rodzaje i sposoby
Finanse

Podstawy inwestowania w obligacje – rodzaje i sposoby

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Obligacje skarbowe to jeden z tych instrumentów rynku kapitałowego, który może zapewnić stabilizację naszego portfela inwestycyjnego, a także obniżyć ryzyko naszej inwestycji. Obligacje są pożądane zwłaszcza wówczas, gdy nasz horyzont inwestycyjny jest długi.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. I to on – mówiąc wprost: państwo, którego papiery wartościowe kupiliśmy – gwarantuje nam zwrot zainwestowanych pieniędzy. Oczywiście wraz z odsetkami. Już z samej definicji widać dlaczego obligacje skarbowe cieszą się opinią najbezpieczniejszych instrumentów rynku kapitałowego. Państwa czasem wprawdzie upadają, ale jednak jest to zjawisko tylko incydentalne.

Bezpośredni zakup obligacji

Bezpośredni zakup obligacji skarbowych wymaga trochę mitręgi. Po pierwsze trzeba sprawdzić dostępne serie i rodzaje obligacji. Od tego zależy nasz przyszły zysk, bo na rynku są obligacje różnie oprocentowane i różny jest czas ich zapadalności, czyli termin, w którym państwo jest zobowiązane do ich wykupu. Do wyboru mamy między innymi obligacje pięcio-, dziesięcio- czy też trzydziestoletnie.

Kolejnym istotnym – i niezbędnym! – krokiem jest otwarcie rachunku inwestycyjnego w banku lub maklerskiego w domu maklerskim. Nie jest to skomplikowany proces, ale warto pamiętać, że nie zrobimy tego w każdym banku, a co gorsza nie w każdym oddziale tego samego banku. Małe oddziały bankowe często nie mają tej usługi w portfolio.

Samego zakupu obligacji możemy dokonać na różne sposoby. Można to zrobić bezpośrednio przez emitenta, wykorzystać do tego wizytę w banku lub domu maklerskim, ale można też skorzystać z platform internetowych, a nawet mobilnych aplikacji. W ostatnich latach największym zainteresowaniem zdają się cieszyć oczywiście zakupy poprzez platformy internetowe.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Innym sposobem inwestowania w obligacje skarbowe jest zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Zaletą takiej inwestycji jest to, że zwalnia nas z wielu uciążliwych obowiązków związanych między innymi z pilnowaniem terminów zapadalności czy doboru odpowiednich obligacji, a także śledzenia koniunktury gospodarczej. Wszystko to robią za nas specjaliści z dużym doświadczeniem rynkowym. 

Zaletą funduszy jest też to, że dobierając obligacje do swojego portfela, stosują odpowiednie kryteria i szybko reagują na zmieniającą się koniunkturę. Korzyścią jest też to, że często wypracowują wyższą stopę zysku niż w wypadku inwestycji indywidualnych – po prostu kupują obligacje po nieco niższej cenie, niż są dostępne dla indywidualnego klienta, a ponadto fundusze obligacji mają często pewną domieszkę wyżej oprocentowanych obligacji korporacyjnych.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Informacja reklamowa

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*