niedziela, 4 czerwca, 2023

Zwolnienie grupowe nie jest błahą sprawą i wiąże się z pewnymi procedurami, o których trzeba pamiętać. Koniecznie przeczytaj poniższy artykuł, jeśli musisz zwolnić grupę osób w Twojej firmie i chcesz przeprowadzić to profesjonalnie.

Co to jest zwolnienie grupowe?

Nie każde zwolnienie grupy pracowników jest zwolnieniem grupowym w ujęciu prawnym. Zwolnienie takie jest szczególnym trybem rozwiązania umowy o pracę, za które odpowiedzialność leży po stronie pracodawcy. Należy spełnić następujące warunki, żeby w ogóle mówić o zwolnieniu grupowym:

 • firma musi zatrudniać minimum 20 pracowników,
 • przyczyna zwolnienia leży po stronie zakładu pracy, a nie pracowników,
 • w okresie 30 dni zwalnianych jest co najmniej 10 pracowników, jeśli firma zatrudnia mniej niż 100 pracowników; 10% pracowników, jeśli firma zatrudnia od 100 do 300 pracowników; 30 pracowników, gdy firma zatrudnia co najmniej 300 pracowników.

Czynności związane ze zwolnieniem grupowym

Zwolnienia grupowe są sformalizowanym procesem, który wymaga od pracodawcy podjęcia kilku kroków.
1. Musi poinformować związki zawodowe lub przedstawicieli pracowników o przyczynach zwolnienia grupowego i sposobie ich przeprowadzenia.

2. Musi zawiadomić powiatowy urząd pracy o przyczynach zwolnienia grupowego. Sprawdź, jak to zrobić na Biznes.gov.pl.

3. Musi zorganizować spotkanie z zakładowymi organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników, na którym zostaną omówione procedury wdrożenia zwolnienia grupowego w firmie.

4. Powinien zawrzeć porozumienie co do procedury wdrożenia zwolnienia grupowego ze związkami zawodowymi, a w razie braku takiego porozumienia ustalić w regulaminie zasady postępowania wobec pracowników, których obejmuje zwolnienie grupowe.

5. Musi zawiadomić powiatowy urząd pracy o porozumieniu lub regulaminie, o którym mowa w punkcie 4. Sprawdź jak to zrobić na Biznes.gov.pl

6. Musi wręczyć oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i wypłacić odprawę pieniężną. Rozwiązanie umowy o pracę może odbyć się za wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron.

Kogo nie wolno zwolnić w ramach zwolnienia grupowego?

 • Pracowników, którym brakuje maksymalnie 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • kobiet w ciąży, w trakcie urlopu macierzyńskiego,
 • pracowników w trakcie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego,
 • członków zarządu związku zawodowego,
 • społecznego inspektora pracy,
 • pracowników powołanych do odbycia służby wojskowej, zastępczej itp.

Jakie odprawy przysługują pracownikom?

W związku ze zwolnieniem grupowym pracownikom należy się odprawa pieniężna zależna od ich stażu pracy:

 • odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony w firmie krócej niż 2 lata,
 • odprawa pieniężna w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony w firmie od 2 do 8 lat,
 • odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeśli pracownik był zatrudniony w firmie ponad 8 lat.

Zdj. główne: Romain Dancre/unsplash.com

Tagi: , ,

prywatnie pasjonatka języków obcych, zawodowo programistka. Wierzy, że ciągły rozwój, poszerzanie swoich umiejętności oraz samodyscyplina to podstawy do odniesienia sukcesu. Zaprzyjaźniona z nowymi technologiami, które chętnie wdraża w obszary życia osobistego i zawodowego.

0 Komentarze

Zostaw komentarz