piątek, 2 czerwca, 2023

Artykuł sponsorowany

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) to system zapewnienia bezpieczeństwa żywności, który ma na celu minimalizację ryzyka wystąpienia zagrożeń zdrowotnych wynikających z przetwarzania, produkcji, przechowywania i dystrybucji żywności. Wdrażanie HACCP wymaga odpowiedniego przeszkolenia personelu, którego zadaniem jest wdrożenie procedur HACCP w praktyce.

Miejsca w których powinno zostać przeprowadzone

Szkolenie HACCP powinno być przeprowadzone w miejscu, w którym będzie ono miało zastosowanie, czyli w firmie zajmującej się produkcją żywności lub w miejscu, gdzie jest ona przetwarzana, przechowywana czy dystrybuowana. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy pracowników na temat zagrożeń dla zdrowia wynikających z niewłaściwej produkcji i przechowywania żywności oraz sposobów minimalizacji tych zagrożeń.

Szkolenia HACCP mogą być przeprowadzane przez wykwalifikowanych trenerów, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w zakresie produkcji żywności i bezpieczeństwa żywności. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zagrożenia dla zdrowia wynikające z niewłaściwego przetwarzania i przechowywania żywności oraz sposoby minimalizacji tych zagrożeń. Szkolenie dostępne jest na stronie https://haccponline.pl/sklep/produkt/szkolenie-haccp-stolowka/.

Szkolenie HACCP powinno obejmować tematy związane z bezpieczeństwem żywności, takie jak higiena personelu, czyszczenie i dezynfekcja sprzętu, kontrole wizualne i sensoryczne żywności oraz kontrola temperatury. W trakcie szkolenia należy również omówić kroki, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia, jakim jest na przykład zatrucie pokarmowe.

Czy szkolenia są obowiązkowe w Polsce?

W Polsce obowiązek przeprowadzenia szkolenia HACCP nakłada prawo. Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników zatrudnionych w firmach, które zajmują się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności. Szkolenia HACCP są również powszechnie przeprowadzane w restauracjach, kuchniach przedszkolnych i szkolnych oraz innych placówkach, gdzie przygotowuje się posiłki.

Niektóre firmy organizują szkolenia HACCP dla swoich pracowników wewnętrznie, angażując specjalistów zewnętrznych lub posiadając odpowiednio przeszkolonych pracowników w swoich szeregach. W takim przypadku ważne jest, aby szkolenie było przeprowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów i było dostosowane do specyfiki firmy i jej działalności.

Warto zaznaczyć, że szkolenie HACCP powinno być przeprowadzone regularnie, aby zapewnić ciągłość procesu szkoleniowego i aktualizować wiedzę pracowników związane z bezpieczeństwem żywności.

Loremn ipsum rach ciach

0 Komentarze

Zostaw komentarz