piątek, 22 września, 2023

Artykuł sponsorowany

W życiu zdarzają się sytuacje, kiedy niezbędna jest certyfikacja. Niestety nie zawsze łatwo ją uzyskać, a nie każda zgoda czy zatwierdzenie jest potrzebnym certyfikatem. Żeby móc wprowadzić swój produkt lub usługę na rynek potrzebujesz pisemnego poświadczenia o jego jakości oraz skuteczności. Certyfikacji wymaga właściwie każda dziedzina działalności, a różnią się one tylko miejscem, w którym można ową certyfikację otrzymać. Dowiedz się, czym jest i na czym polega proces certyfikacji. 

Definicja certyfikacji  

W najprostszym i najbardziej uniwersalnym ujęciu, certyfikacja to potwierdzenie pewnych cech określonego produktu (przedmiotu bądź usługi), procesu, osoby lub organizacji. Zazwyczaj uzyskać można ją przechodząc przez serię testów oraz zewnętrzne kontrole i przeglądy oraz oceny. Certyfikacja musi pochodzić od osoby trzeciej, kogoś z zewnątrz.

W procesie przyznawania danej osobie, firmie czy produktowi certyfikacji powinna brać udział osoba lub agencja upoważniona do tego. Weryfikuje ona i potwierdza określone cechy oraz jakość produktów, jak i kwalifikacje osób wykonujących usługi. Certyfikat musi być wystawiony i zawarty na piśmie, by spełniać warunki i prawnie upoważniać osoby do wykonywania lub sprzedawania swoich produktów. Ocena i weryfikacja zawsze zgodne są z ustalonymi wymogami lub normami w danym środowisku. 

Certyfikacja w Unii Europejskiej  

Ważnym wyznacznikiem jakości oraz norm, jakie musi spełniać dany produkt wytwarzany lub sprzedawany w Europie jest Unia Europejska. By usługa lub towar na sprzedaż mogły uzyskać certyfikację w UE, muszą przejść przez długi proces testów oraz kontroli jakości.

Certyfikacja uznawana w Unii jest potocznie nazywana oznaczeniem CE, a formalnie nazywa się ją deklaracją zgodności UE lub deklaracją zgodności WE. Więcej na ten temat dowiesz się ze strony https://rpms.pl/certyfikacja-ce-deklaracja-zgodnosci-we-lub-ue/. W procesie uzyskania oznaczenia CE ocenia się takie aspekty, jak potencjalne zagrożenie dla użytkownika, wywołane niską jakością lub nieprawidłowościami podczas produkcji (wyznaczają to normy UE). Sprawdzane są także inne, zawarte na liście wymagań prawne oraz jakościowe cechy zarówno samego gotowego produktu, jak i samego procesu produkcji. 

Certyfikacja w gastronomii  

Gastronomia to dziedzina biznesu, w której certyfikacja jest absolutnie niezbędna, ponieważ żywność ma bezpośredni wpływ na zdrowie konsumentów. W lokalu gastronomicznym, zarówno produkty, z jakich korzysta się  kuchni, jak i sprzęty, jakich się używa, muszą posiadać certyfikację. Żywność musi spełniać restrykcyjne normy, których wymaga Unia Europejska. O spełnieniu regulacji świadczy certyfikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Najważniejszym elementem systemu certyfikacji jest w tym wypadku zdiagnozowanie oraz następująca po diagnozie stała kontrola aspektów, które są szczególnie podatne na obniżenie jakości produktów spożywczych. System jest wdrażany osobno i indywidualnie dla każdego zakładu produkcyjnego, firmy lub lokalu  gastronomicznego. 

Certyfikacja jest ważnym elementem zakładania, jak i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Każda usługa, produkt czy towar musi spełniać normy jakości i bezpieczeństwa, które z góry ustala określony urząd. W Europie rolę tego urzędu spełnia Unia Europejska.

Zdj. główne: arira chattasa/ unsplash.com

Tagi: , ,

Oprócz zainteresowań humanistycznych, chętnie poznaje nowe rzeczy w świecie maszyn i techniki. Zwolennik ekologicznego procesu produkcji i nowoczesnych technologii.

0 Komentarze

Zostaw komentarz